Jakie badania wykonujemy do medycyny pracy?

Jakie badania wykonujemy do medycyny pracy?

Medycyna pracy jest wielodyscyplinarną dziedziną, która zajmuje się ochroną zdrowia pracujących osób przed ewentualnym wpływem wszelkich szkodliwych dla ludzkiego zdrowia środowiskowych czynników. Ponadto, obejmuje ona także zagadnienia związane z profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem zawodowych chorób.

Lekarz medycyny pracy – czym się zajmuje?

Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami wstępnymi, okresowymi oraz kontrolnymi pracowników. Dodatkowo, prowadzi on również poradnię zakładową przeznaczoną dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi. Zajmuje się on też badaniem uczniów, kierowców, osób ubiegających się o książeczkę sanepidowską albo pozwolenie broń i osobami pracującymi na morzu, płetwonurkami oraz nurkami.

medycyna pracy

Główne zadania lekarza medycyny pracy

Kluczowym zadaniem lekarza medycyny pracy jest przede wszystkim ocena stanu zdrowia danego pacjenta. Spośród lekarzy medycyny pracy można wskazać na ogólnych lekarzy wykonujących podstawowe badania i specjalistów, jak np. okulista, kardiolog, neurolog itd.

Lekarz medycyny pracy musi spełniać dużo obowiązków, spośród których można wskazać m.in. na:

  • stwierdzenie zdolności/niezdolności do pracy,
  • diagnozowanie chorób zawodowych,
  • prowadzenie profilaktyki zdrowotnej pracujących osób,
  • przedstawienie szkodliwych czynników zewnętrznych, które są związane z daną pracą,
  • wyznaczenie warunków pracy, które nie będą w negatywny sposób wpływać na zdrowie pracownika,
  • udział w procesach sądowych odnoszących się do bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Wizyta w medycynie pracy

Najkrótsza wizyta przebiega bowiem, kiedy dana osoba nie podejmuje pracy na stanowisku, które nie wiąże się z czynnikami ryzyka albo szkodliwymi substancjami. Lekarz medycyny pracy przeprowadza wtedy wywiad zdrowotny i dotyczący zajmowanego przyszłego stanowiska. Następnie, jeśli nie dostrzeże on jakichkolwiek przeciwwskazań to wydaje orzeczenie albo skierowanie do lekarzy z innej specjalności. Dopiero później może on podpisać pełną zdolność do pracy.

badania do pracy na wysokości

Badania do medycyny pracy – przykłady

Badania do medycyny pracy różnią się w zależności od rodzaju podejmowanego stanowiska zawodowego. Przykładowo, inne badania do pracy na wysokości są wykonywane przez osoby, które mają pracować maksymalnie do 3 m na wysokościach, a inne przez osoby zamierzające spełniać zawodowe obowiązki jeszcze wyżej. Ci drudzy z pewnością przechodzą takie badania częściej. Lekarz medycyny pracy na podstawie uzyskanych informacji od pracodawcy ze skierowania, decyduje jaki ma być rodzaj i zakres przeprowadzonych badań, a potem stwierdza, czy są przeciwwskazania do pracy na wysokościach. W tym wypadku na pewno trzeba wykonać konsultację takich lekarzy jak: neurolog, okulista i laryngolog.

Kolejnym rodzajem są badania sanepidowskie. Polegają one na analizie trzech próbek kału wykonanych po jednej każdego dnia. Pobiera się je do specjalnych pojemniczków i zanosi do punktu przyjmowania próbek. Z uzyskanym wynikiem trzeba udać się do lekarza medycyny pracy, aby wydał oświadczenie, jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań do wykonywania danej pracy. Może on je wydać albo na dwa lata, albo też bezterminowo. Wszystko zależy od wyniku.

Podsumowanie

Medycyna pracy to miejsce, w którym specjalista ocenia jaki jest ogólny stan zdrowia pacjenta i jaki jest wpływ szkodliwych czynników, które występują w danym miejscu pracy na jego zdrowie. W tej placówce pracują zarówno lekarze ogólni oraz specjaliści z danej dziedziny medycznej, którzy przeprowadzają kierunkowe badania.

Pacjenci, a dokładniej pracownicy są kierowani do medycyny pracy przez pracodawcę. Każdy, kto chce rozpocząć albo kontynuować pracę musi mieć wykonane aktualne badania. Wyróżnia się badania wstępne, potem okresowe i kontrolne.

Nie wiesz gdzie zrobić badania do pracy? Zapraszamy do siedziby naszego Partnera w Warszawie:
Spółka Lekarska – Medycyna Pracy